Zadania realizowane z budżetu państwa lub PFC – 2022

DOFINANSOWANIE 863 718,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 1 439 530,00 zł
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poniżej znajdują się szczegóły akcji oraz plakat.