Historia Szkoły

1969-1970 Lata budowy.
19.09.1970 Uroczyste otwarcie szkoły z udziałem władz miejskich i ludności. Dyrektorem szkoły mianowano Stanisława Walotkę.
1972-1973 W szkole uczyła się rekordowa ilość dzieci – 1238 uczniów uczniów 12 salach lekcyjnych.
09.1973 Wysunięto propozycję zradiofonizowania szkoły. Uczniowie postanowili wykorzystać na ten cel fundusze uzyskane ze zbiórki makulatury.
03.1974 Władze oświatowe zwróciły się do dyrekcji szkoły z propozycją nadania szkole imienia. Wybór patrona pozostawiono nauczycielom i uczniom. Kierując się formami pracy dydaktyczno-wychowawczej, stosowanymi w naszej szkole, wysunięto dwie propozycje: imię Janusza Korczaka lub Marii Skłodowskiej-Curie.
05.1974 Dyrekcja szkoły została powiadomiona, iż przyjęto propozycję patrona Janusza Korczaka. Rozpoczęto więc przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia.
06.1974 Do Warszawy wyjechała nauczycielka Janina Kozak, by nawiązać kontakt z Towarzystwem Korczakowskim celem zebrania materiałów ikonograficznych, muzycznych i scenicznych, a także doświadczeń w organizacji takich uroczystości. Towarzystwo zobowiązało się pomóc we wrześniu 1974 r.
30.10.1974 Uroczyste nadanie szkole im. Janusza Korczaka. W uroczystości wzięła udział liczna grupa rodziców, współpartnerów i sympatyków szkoły, a także uczeń Janusza Korczaka – Jan Mrozek.
11.1974 Zakończono prace przy radiofonizacji obiektu szkolnego. Aparaturę i materiały radiofoniczne dostarczyły kopalnie “Moszczenica” i “Manifest Lipcowy” (obecnie “Zofiówka”).
11.11.1976 Odbyła się uroczystość przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i społeczność uczniowską. Aktu przekazania na ręce dyr. Stanisława Walotki dokonał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Jerzy Tomziński. W skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie: Jolanta Majtler, Anna Jucejko i Piotr Pasek. Swoje podziękowanie za tak wspaniały dar wyrazili w imieniu wszystkich wychowanków najlepsi i najaktywniejsi uczniowie, którzy ślubowali otaczać sztandar najwyższym szacunkiem i pielęgnować tradycje szkoły.
06.1984 Na zasłużoną emeryturę odszedł pierwszy dyrektor szkoły – Stanisław Walotka. W swym postępowaniu kierował się zawsze dobrem dziecka, toteż nie z przypadku, ale z głęboko przemyślanej decyzji szkole patronuje największy przyjaciel dziecka, rzeźbiarz jego duszy – Janusz Korczak.
09.1984 Funkcję dyrektora szkoły przyjęła mgr Jadwiga Brodowska.
09.1999 Funkcję dyrektora szkoły objął mgr Robert Bareja.
  Szkoła otrzymała tytuł “SZKOŁA Z KLASĄ”.