Drodzy Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021

Pragniemy przekazać Państwu kilka ważnych informacji związanych z podjęciem przez Wasze dziecko nauki w naszej szkole. Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymają w ramach subwencji oświatowej nieodpłatnie pakiety ćwiczeń, w tym z języka angielskiego. Podręczniki do poszczególnych edukacji i języka angielskiego będą wypożyczone z biblioteki szkolnej. W przypadku, kiedy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, zakupicie Państwo podręcznik połączony z ćwiczeniami – tytuł i autora poda nauczyciel religii we wrześniu.

Czytaj dalej »

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy dzisiaj komunikat z Kuratorium Oświaty następującej treści:

„ Bardzo proszę o przekazanie wszystkim ósmoklasistom (ich rodzicom) informacji, że działa już witryna do rekrutacji „Vulcan” pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl

Na witrynie została opublikowana oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych,umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów.

9 czerwca o godz. 14.00 zostanie przeprowadzony (poprzez ww. witrynę) instruktaż z działania systemu.

http://v.przybysz.org.pl/

Proszę potraktować ten instruktaż jako obowiązkową pozycję dla każdego ósmoklasisty!”

Rodzice i uczniowie klas ósmych!
Przedstawiamy zasady postępowania rekrutacyjnego dla uczniów klas ósmych obowiązujące w naszym województwie.

Zasady rekrutacji

Przedstawiamy ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

MEN przygotowało kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów, dotycząca rekrutacji na r.sz. 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone ważne informacje (m. in. plakaty, ulotki, odpowiedzi na najważniejsze pytania), które będą systematycznie uzupełniane.

plakat Rekrutacja 2019-2020

prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2018-2019

Szanowni Rodzice, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022 / 2023.