Kadra

 • Dyrektor Szkoły

mgr Robert Bareja

 • Zastępca dyrektora szkoły

mgr Monika Piekarska

 • Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Barej

mgr Małgorzata Chilińska

mgr Agnieszka Klamer

mgr Iwona Kowalska

mgr Urszula Koprowska-Michońska

mgr Renata Targosz

 • Język polski

mgr Monika Piekarska

mgr Aneta Piotrowska

mgr Agnieszka Rapacz

mgr Mirela Turoń

 • Język angielski

mgr Izabela Jaszczyszyn

mgr Robert Krajewski

mgr Ewa Niemiec

 • Język niemiecki

mgr Aleksandra Swaczyj

 • Matematyka

mgr Katarzyna Marszałek

mgr Klaudia Stabla

mgr Dorota Zgryska

 • Fizyka

mgr Alicja Galisz

 • Chemia

mgr Sylwia Durczok

 • Informatyka

mgr Ewa Krawczak- Wąsik

mgr Olga Ciochoń

mgr Mariola Danewicz

mgr Urszula Koprowska-Michońska

mgr Marzanna Kowalczyk

 • Biologia

mgr Sylwia Durczok

mgr Agnieszka Król

 • Geografia

mgr Joanna Jaros-Cycoń

 • Chemia

mgr Sylwia Durczok

 • Przyroda

mgr Joanna Jaros-Cycoń

 • Historia

mgr Szymon Borkowski

mgr Tomasz Kubiak

 • Wiedza o społeczeństwie

mgr Ksenia Szymaniec

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Waldemar Żyła

 • Plastyka

mgr Robert Bareja

mgr Jolanta Bojarowska

 • Muzyka

mgr Szymon Borkowski

 • Technika

mgr Dorota Barej

mgr Olga Ciochoń

 • Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Lada

mgr Sebastian Uss

mgr  Marlena Musiał

 • Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Rapacz

mgr Ksenia Szymaniec

 • Doradztwo zawodowe

mgr Aneta Piotrowska

 • Religia

mgr Katarzyna Kulka

mgr Joanna Pawełczyk

 • Biblioteka

mgr Aleksandra Mitula

 • Pedagog

mgr Dorota Gruszka

 • Pedagog specjalny

mgr Maria Musiał

mgr Agnieszka Klamer

 • Logopeda

mgr Dorota Barej

mgr Mirela Turoń

 • Psycholog

mgr Anna Orzechowska

 • Wychowawcy świetlicy

mgr Mariola Danewicz

mgr Marzanna Kowalczyk