Cele projektu

baner na stronę

 

EDUKACJA BEZ GRANIC- VZDĔLÁNI BEZ HRANIC

aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy między polską i czeską szkołą -Szkołą
Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szkołą Podstawową i Przedszkolem Cihelní 1666 w Karvinie ,za pośrednictwem rocznego bloku działań sportowych i edukacyjnych . Szkoła to żywy organizm, gdzie spotykają się nauczyciele, rodzice i uczniowie, w którymkolwiek państwie na świecie.
Do działań zaangażujemy wszystkie trzy wyżej wymienione grupy.
1. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy szkoły polskiej SP 6 w JZ i szkoły czeskiej w K
poprzez organizację: zajęć integracyjnych, edukacyjnych, sportowych oraz 2 obozów sportowo
krajoznawczych.
2. Ważnym celem jest zainteresowanie społeczności szkolnych wzajemnymi zwyczajami i kulturą oraz
umożliwienie i stworzenie warunków do nawiązania przyjaźni z kolegą, koleżanką z sąsiedniego
kraju.
3. Nadrzędne jest także poznanie piękna środowiska naturalnego Euroregionu Śląska Cieszyńskiego,
gdzie można spędzać razem czas wolny, poznając się, bawiąc i rozwijając swoje zainteresowania.
4. W stworzeniu sieci współpracy niezbędne dla nas będzie utworzenie sieci komputerowej w SP6 w
JZ, gdyż obecnie dostęp do Internetu dla dzieci jest tylko w bibliotece szkolnej.
Planowany projekt będzie obejmował:
• Spotkania integracyjne nauczycieli i uczniów w szkole polskiej i czeskiej. Swobodne rozmowy dzieci i dorosłych, wymiana danych kontaktowych-również on- line. Organizacja gry „Znam mojego sąsiada”, w której dzieci wystąpią w roli przewodników, oprowadzając partnerów po swojej placówce. Przeprowadzenie gry terenowej, podczas której uczestnicy poznają okolicę naszej szkoły.
• Zajęcia edukacyjne nauczycieli dla uczniów ze szkół polskiej i czeskiej mające na celu poznanie wzajemnych praktyk w zakresie j. polskiego, wychowania fizycznego, matematyki oraz zajęcia z pierwszej pomocy.
• RAMBIT- dzień na sportowo w SP 6 (drużyny polsko-czeskie, konkurencje angażujące także opiekunów, opis konkurencji w obu językach), zajęcia na lodowisku w JZ.
• Obóz narciarsko -snowboardowy dla uczestników wybranych wg zasad rekrutacji. Obóz zorganizuje szkoła partnerska z Karviny w miejscowości Rużómberok. Jest to miejsce, gdzie dzieci z tej szkoły tradycyjnie od wielu lat wyjeżdżają na obóz zimowy. Gwarantuje doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Po poznaniu podstaw jazdy na nartach, chcielibyśmy kontynuować naukę w naszym Euroregionie Śląska Cieszyńskiego.
• Wycieczka krajoznawcza – miasto Jastrzębie-Zdrój i Karvina i ich okolice oraz zajęcia w Jeździeckim Klubie Sportowym.
• Obóz sportowo-krajoznawczy w Górkach Wielkich, podczas którego odbędą się wycieczki do miejsc ważnych i znanych w Euroregionie Śląska Cieszyńskiego. Codziennie będą się też odbywać zajęcia sportowe wg harmonogramu, zorganizowany zostanie turniej sportowy, na który zaproszeni będą rodzice.
• Podsumowanie projektu – impreza w szkole partnerskiej w Karvinie dla dzieci z obu szkół, towarzyszyć jej będzie prezentacja on- line tematycznych prac fotograficznych i plastycznych. Nastąpi rozstrzygnięcie konkursów.
Działania projektu skierowane są do GRUP:
1. Uczniów klas II-VI SP 6 z JZ oraz do uczniów klas II-IX ZS w K, którzy będą zaangażowani w projekt
poprzez uczestnictwo w spotkaniach, zajęciach, konkursach. Będą nawiązywać znajomości, wymieniać się informacjami na bieżąco oraz spotykać się on-line, dzięki łączu internetowemu – na spotkaniach kółka dziennikarskiego, na zajęciach informatycznych, na video lekcjach n/t Euroregionu Śląsk Cieszyński.
2. Nauczycieli SP 6 w JZ i ZS w K, którzy poprzez udział we wzajemnych zajęciach poszerzą swoje
doświadczenia edukacyjne i organizacyjne.
3. Rodziców uczniów SP 6 w JZ i ZS w K, którzy wezmą udział w procesie edukacji oraz rozwoju
zainteresowań dzieci.
(Nazwa czeskiej szkoły: Základní a Mateřská škola Cihelní, Karviná)

na stronę