Jastrzębie- Zdrój, 04.02.2022r.

Komunikat

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju

w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

  1. W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej przyjmowane są:
    a) dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2015,
    b) dzieci sześcioletnie, urodzone w roku 2016 (zgodnie z wolą rodziców), jeżeli:
  • dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w poprzednim roku szkolnym,
  • lub posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej potwierdzającą osiągnięcie gotowości szkolnej.

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju ( ul. Kaszubska- nr 1, 3, 5, 7; Kurpiowska; Pomorska- lewa strona od nr 59 do 99 i prawa strona od nr 2 do 56; Śląska- lewa strona od nr 11 do 31 i prawa strona od nr 8 do 10; Mazowiecka) są przyjmowane na podstawie wypełnionej i złożonej w placówce karty zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Termin składania wniosku: 7.02.2022r.- 4.03.2022r. Można go pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły- zakładka Rekrutacja.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli:

Termin składania wniosku: 7.02.2022r.- 4.03.2022r. Można go pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły- zakładka Rekrutacja.

4. Komisja Rekrutacyjna w terminie 7.03.2022r.- 9.03.2022r. dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w dniach 6.04.2022r.- 8.04.2022r.

5. Komisja Rekrutacyjna w dniu 10 marca 2022r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
Wyniki postępowania uzupełniającego będą opublikowane dnia 11.04.2022r.

6. Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 11.03.2022r.- 18.03.2022r. oraz po postępowaniu uzupełniającym w dniach: 12.04.2022r.- 20.04.2022r. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły.

7. Komisja Rekrutacyjna w dniu 21.03.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Komisja Rekrutacyjna w dniu 21.04.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Robert Bareja

Dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
-Uchwała Nr XIV.204.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Na podstawie art.133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.)
-Zarządzenie nr OR- IV.0050.27.2022 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) art. 154 ust. 1, art. 137 ust. 1, art.139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20216r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.).

Szanowni Państwo – Rodzice Uczniów Klas Pierwszych !
Dyrektor szkoły oraz wychowawcy przyszłych klas pierwszych serdecznie zapraszają na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 27.08.2020 r. (czwartek) w sali gimnastycznej:

– dla rodziców uczniów kl. I „a” o godz.15.30,
– dla rodziców uczniów kl. I „b” o godz.16.30.

Dla uczestników spotkania zostanie otwarte bezpośrednie wejście do sali gimnastycznej od strony boiska.

Ze względów bezpieczeństwa, prosimy, aby każde dziecko reprezentowała jedna osoba dorosła.

Przypominamy o obowiązku zachowania zasad rygoru sanitarnego.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor szkoły – Robert Bareja

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Janusza Korczaka
w Jastrzębiu – Zdroju

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoła oferuje:
zajęcia lekcyjne od godziny 8.00,
opiekę w świetlicy dla dzieci w godz. 6.45-15.30;
świetlica środowiskowa w godz. 14.00 – 18.00;
obiady domowe w stołówce szkolnej;
realizację programów rządowych i międzynarodowych:
-„Owoce i warzywa w szkole”,
-„Szklanka mleka”,
-„Bajkoterapia”, na podstawie bajek terapeutycznych programu Ortograffiti,
– „Akademia Sukcesu” – program socjoterapeutyczny,
sale i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci;
możliwość pozostawienia książek i pomocy dydaktycznych w szafkach;
kółka zainteresowań dla dzieci chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności;
zaplecze sportowe: boiska do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, duża sala gimnastyczna, salki: do ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz gimnastyczna zrealizowana w ramach projektu przy wsparciu finansowym Fundacji JSW;

komputerową pracownię multimedialną, dobrze wyposażoną bibliotekę – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
wykształconą i życzliwą kadrę;
Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF oraz posiada certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Szkoły z klasą”, „Przyjazna szkoła dziecku choremu na cukrzycę”, „Przyjazna Szkoła”, „Szkoła bez przemocy”.

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW!


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu – Zdroju ogłasza zapisy do klasy pierwszej dzieci o zainteresowaniach tanecznych.
Proponujemy dzieciom warsztaty taneczne, które będą prowadzone przez MISTRZA TAŃCA TOWARZYSKIEGO o międzynarodowej klasie tanecznej „S”. Więcej informacji poniżej.
Zapraszamy!

Klasa taneczna

Chcąc przybliżyć atmosferę panującą w naszej szkole, zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców oraz dzieci na Dzień Otwarty- 15 marca 2018r. (czwartek) o godzinie 16 30.
Serdecznie zapraszamy !

nabór 2018-2019

Obóz sportowy Gilowice 2017
W dniach 03-10.07.2017r. odbędzie się obóz sportowy o profilu piłka siatkowa dla dzieci z klas I- VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
Miejsce obozu: ul. Siedlakówka, 34-332 Gilowice, pow. Żywiecki, woj. Śląskie, OW „Beskidek”.
Koszt 850zł (można wpłacać w ratach)
I rata do 31.05.2017r
II rata do 23.06.2017r
Nr konta: Bank Spółdzielczy 71 8470 0001 2001 0054 6478 0001
(Ważne, aby wpisać imię i nazwisko dziecka w tytule przelewu)
Zapisy dzieci oraz wszelkich informacji udziela Sebastian Uss.