Szanowni Państwo!

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 wracają do nauki stacjonarnej w budynku szkoły.
Obowiązują znowelizowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące od dnia 31 maja 2021r. ( załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr 17-2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 procedury 31 maja

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 17 maja 2021r. następuje kolejny etap powrotu do nauki stacjonarnej szkół.

W związku z powyższym od poniedziałku, dnia 17.05. 2021r.:
– naukę stacjonarną kontynuują uczniowie klas 1-3 zgodnie z planem lekcji i zasadami organizacji zajęć,

– uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu zostały opracowane NOWE dokumenty i procedury regulujące funkcjonowanie szkoły, świetlicy, biblioteki, organizację zajęć, które znajdują się w załącznikach umieszczonych pod wiadomością:

– PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące od dnia 17 maja 2021r., 
– Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju w okresie pandemii Covid-19, obowiązujące od dnia 17 maja 2021 r. 

Z poważaniem-
Robert Bareja

Załączniki:

Zarządzenie Nr 15-2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 procedury 17 maja

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15 zasady organizacji

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w maju następuje stopniowy powrót do nauki stacjonarnej szkół, który będzie następował zgodnie z poniższym harmonogramem:

• od 4 maja 2021r. do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie,
• od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.),
• od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się stacjonarnie w szkołach i placówkach.

W związku z powyższym od wtorku, dnia 04.05. 2021r., do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas 1-3 zgodnie z planem lekcji i zasadami organizacji zajęć.

Uczniowie klas 4-8 do dnia 15.05.2021r. będą uczyć się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu zostały opracowane nowe dokumenty i procedury regulujące funkcjonowanie szkoły, świetlicy, biblioteki, organizację zajęć, które znajdują się w załącznikach umieszczonych pod wiadomością:

– PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące od dnia 4 maja 2021r.,
– Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju w okresie pandemii Covid-19, obowiązujące od dnia 4 maja 2021 r.

Z poważaniem-
Robert Bareja

Załączniki:

Załącznik nr 1-Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 04.05.21

Załącznik nr 2- Zasady organizacji

Zarządzenie Nr 14-2021

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły zostały wprowadzone Zarządzeniem nr1/2021 dyrektora szkoły z dnia 15.01.2021 r, które znajdziecie Państwo poniżej.

Zarządzenie Nr 1-2021

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem oraz nowymi dokumentami określającymi:

załącznik 1- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązującymi od dnia 18 stycznia 2021r.

Załącznik nr 1

załącznik 2– Zasady organizacji pracy i funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju w okresie pandemii Covid-19, od 18 do 31 stycznia 2021r.

Załącznik nr 2

Szanowni Państwo!
Przedstawiam zarządzenie nr 10 z dnia 09.11.2020 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 09-29. 11.2020 wraz z załącznikami.
Robert Bareja

Zarządzenie nr 10

Szanowni Państwo!
Przedstawiam zarządzenie nr 9 dotyczące zasad organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia nauki od 23.10.2020 do 08.11.2020 r.

Z poważaniem
Robert Bareja

Zarządzenie nr 9

Zarządzenie Nr 4 – 2016

 

zarządzenie w sprawie korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

 

zarządzenie nr1 2013- 2014