Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły – wspólny list MEN, MI i GIS
O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju – zaznaczyli ministrowie Dariusz Piontkowski, Andrzej Adamczyk oraz Jarosław Pinkas w liście skierowanym do dyrektorów szkół.

Szefowie MEN, MI oraz GIS podkreślili, że zachowanie środków ostrożności w komunikacji zbiorowej jest jednym z elementów bezpiecznego powrotu uczniów do szkół. Zaapelowali również do dyrektorów, aby we współpracy z organami prowadzącymi zapewnili zapas maseczek ochronnych we wszystkich autobusach szkolnych. Z takich maseczek mogliby korzystać uczniowie, którzy w danym dniu nie będą mieli własnej osłony nosa i ust.

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny poprosili dyrektorów szkół o przekazanie tych informacji rodzicom i opiekunom uczniów.

więcej na stronie: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/bezpieczenstwo-uczniow-w-srodkach-transportu-zbiorowego-wspolny-list-szefow-men-mi-i-gis/

List szefów MEN, MI i GIS

Wytyczne GIS MZ i MEN dotyczące transportu

Procedury bezpiecznego pobytu ucznia klas 1-3 w czasie pandemii Covid 19 obowiązujące w SP6

Załącznik 1

Pierwsza zmiana: godz 8.00

Od 2 września uczniowie klas II- III korzystają z wejścia od strony boiska ( koło świetlicy).
Wejście do szkoły od godz. 7.45. Uczniowie samodzielnie idą do sal, w których będzie czekać nauczyciel.

Klasa 1 „a” czeka przed wejściem od strony boiska na swojego nauczyciela o godz. 7.50.
Klasa 1 „b” czeka przed wejściem od strony boiska na swojego nauczyciela o godz. 7.55.

Druga zmiana: 10.45  i  11.45

Nauczyciel rozpoczynający lekcje schodzi po uczniów na boisko o godz. 11.45. Nauczyciel wchodząc z klasą zabiera uczniów ze świetlicy szkolnej. Nauczyciel kończący zajęcia odprowadza uczniów na świetlicę i boisko szkolne.

Szanowni Państwo!

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, które będą obowiązywały od dnia 1 września 2020 r.
Zostały one opracowane na podstawie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają możliwości lokalowe, kadrowe i specyfikę szkoły.
Proszę również o zapoznanie z nimi dzieci oraz wszystkie osoby, które w imieniu Państwa będą przyprowadzały i odbierały uczniów ze szkoły.

Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do świetlicy szkolnej, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej.

Jednocześnie informuję, że przedstawione dokumenty będą na bieżąco modyfikowane w zależności od rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej w naszej szkole i mieście oraz nowych wytycznych organów nadrzędnych.

Z poważaniem-
Robert Bareja
dyrektor szkoły

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19 w SP6

Filmy umieszczone poniżej prezentują niezbędne informacje istotne w czasie epidemii oraz przez cały okres aż do czasu wynalezienia szczepionki lub leku na chorobę wywoływaną przez wirus SARS CoV-2. 🙂
ZAPRASZAMY do oglądania 🙂
Kliknij w poniższy baner. 

Procedury bezpieczeństwa świetlica szkolna

Uwaga Rodzice!

Termin rekrutacji na świetlicę szkolną zakończył się 24 sierpnia 2020r. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek w powyższym terminie zostały zakwalifikowane. Szczegółowa lista osób przyjętych na świetlicę dostępna jest w sekretariacie szkoły. Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście oczekujących.

Nauczyciele świetlicy