Szanowni Państwo!

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, które będą obowiązywały od dnia 1 września 2020 r.
Zostały one opracowane na podstawie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają możliwości lokalowe, kadrowe i specyfikę szkoły.
Proszę również o zapoznanie z nimi dzieci oraz wszystkie osoby, które w imieniu Państwa będą przyprowadzały i odbierały uczniów ze szkoły.

Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do świetlicy szkolnej, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej.

Jednocześnie informuję, że przedstawione dokumenty będą na bieżąco modyfikowane w zależności od rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej w naszej szkole i mieście oraz nowych wytycznych organów nadrzędnych.

Z poważaniem-
Robert Bareja
dyrektor szkoły

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19 w SP6

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.