Zebranie organizacyjne

Bez kategorii, REKRUTACJA - klasy pierwsze Możliwość komentowania Zebranie organizacyjne została wyłączona
cze 132023

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ODBĘDZIE SIĘ

19 CZERWCA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17.00

NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU”

Bez kategorii, Projekty Unijne Możliwość komentowania „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU” została wyłączona
cze 092023

Zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata   2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół biorących udział w projekcie, podlegających pod Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W ramach projektu zakupionych zostało 38 sztuk laptopów o łącznej wartości 104 272,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 90 % wartości zadania tj. 93 844,80 zł, wkład Miasta to 10 427,20 zł.

Z zakupionego sprzętu korzystać mogą w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie miasta. Zakupione laptopy stanowią własność szkół.

Moja klasa...

Bez kategorii Możliwość komentowania Moja klasa… została wyłączona
cze 062023

Moja klasa jest wspaniała, niech się dowie szkoła cała ☺️

Ania IIa

Dzień Dziecka

Bez kategorii Możliwość komentowania Dzień Dziecka została wyłączona
cze 012023

„Dzień Dziecka” w naszej szkole to święto sportu i relaksu 😀

Wszystkim dzieciakom Małym i Dużym życzymy wszystkiego najlepszego!!!

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej!

Bez kategorii, Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej! została wyłączona
maj 252023

Drodzy Ósmoklasiści! Wielu z Was wybrało już przyszłą szkołę, ale są jeszcze tacy, którzy cały czas się zastanawiają. Przedstawiamy Wam zasady rekrutacji ” w pigułce”. Przeczytajcie uważnie.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2023

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 15 maja

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Powiatu Wodzisławskiego itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a oddziały poniżej nie są brane pod uwagę!

II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 19 czerwca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – czyli tam gdzie wskazano pierwszy oddział na liście preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej naboru znajdzie się informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

IIa ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych, mundurowych i sportowych do dnia 29 maja (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, przygotowania wojskowego, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 29 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie.

III ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodnie z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 lipca

V ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 18 do 25 lipca (do godz. 15.00)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

26 lipca nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

Od 27 lipca do 1 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

Drodzy Uczniowie, Koledzy, Koleżanki

Bez kategorii Możliwość komentowania Drodzy Uczniowie, Koledzy, Koleżanki została wyłączona
maj 222023

Przed Wami niezwykle ważny moment – pierwszy poważny egzamin – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY!

Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych wyników. Niech podczas egzaminu towarzyszy Wam wiara we własne umiejętności.

Życzymy Wam, aby osiągnięte przez Was wyniki stały się, nie tylko potwierdzeniem rzetelnej wiedzy, jaką zdobyliście, ale pozwoliły Wam przekroczyć kolejny próg w edukacji.

Niech w tych dniach nie opuszcza Was optymizm, a dorośli wspierają swoją mądrością.

POWODZENIA NA EGZAMINIE!

Dzień Ziemi

Bez kategorii Możliwość komentowania Dzień Ziemi została wyłączona
kw. 272023

  Uczniowie klas trzecich  przygotowali program artystyczny z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI. Przypomnieli młodszym koleżankom i kolegom krótką historię tego święta, zwracając uwagę na najważniejsze problemy z jakimi boryka się nasza Planeta i jej mieszkańcy. Jak mają się lasy i jakie mają znaczenie w kontekście zmian klimatycznych. Że to ludzie, którzy mają w swoich rękach moc zmieniania świata, zmienili oblicze Ziemi, a teraz wszyscy musimy postarać się by wykorzystywać tę moc, jaka drzemie w człowieku – pozytywnie. Na koniec uczniowie złożyli życzenia z okazji jej święta, kierując bardzo ważne przesłanie                       

 „Pozwólmy żyć naszej Planecie, bo pozwalając Jej żyć, pozwalamy żyć także sobie”

Rowerzyści na drodze

Bez kategorii Możliwość komentowania Rowerzyści na drodze została wyłączona
kw. 262023

Dzieci powyżej 10 roku życia nie mogą poruszać się po drogach publicznych bez karty rowerowej. Z obowiązku posiadania tego dokumentu zwalnia je dopiero osiągnięcie pełnoletności.

– Artykuł 38 Prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że kierujący ma mieć przy sobie dokument uprawniający do kierowania pojazdem, a rowerzysta jest kierującym pojazdem a więc, co do zasady, taki dokument musi przy sobie mieć. Z kolei ustawa o kierujących pojazdami stanowi w art. 7, że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem jest karta rowerowa

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/posiadanie-karty-rowerowej-obowiazkowe,408650.html

Każdy, kto porusza się rowerem po drogach, powinien wiedzieć, że rower, tak jak samochód czy inny pojazd, musi spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem. Powinien być sprawny i posiadać obowiązkowe wyposażenie, na które należy zwrócić uwagę najlepiej już na etapie kupna roweru.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym: pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.


Rower powinien być wyposażony:

 • z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające);
 • z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające);
 • w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


Obowiązkowe wyposażenie roweru – Policja.pl – Portal polskiej Policji

Rowerem po drodze

Rowerzysta jest obowiązany:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
 • zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

Wyjątek

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta na drodze – podstawowe zasady – Policja.pl – Portal polskiej Policji

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

– od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;

– od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;

– dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna – kilka zasad bezpieczeństwa – Policja.pl – Portal polskiej Policji

Bezpieczna jazda na rowerze BEZPIECZNIE NA ROWERZE – YouTube

Traditional Easter Recipe

Bez kategorii, Projekty Możliwość komentowania Traditional Easter Recipe została wyłączona
kw. 122023

Piętnaścioro uczniów klasy 4B oraz jeden uczeń klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu- Zdroju wzięło udział w projekcie e-twinning „Traditional Easter Recipe” realizowanym wspólnie ze szkołami w Polsce (Cieszyn) i Słowacji (Lok). Projekt miał na celu  poznanie naszych polskich wielkanocnych tradycji i świątecznych przepisów kulinarnych oraz tradycji i przepisów wielkanocnych naszych słowackich sąsiadów.
W ramach projektu dzieci:

 • wykonały kartki wielkanocne z życzeniami w języku angielskim i otrzymały karki od kolegów i koleżanek z Polski i Słowacji,
 • zrobiły pyszny słowacki wielkanocny deser tiramisu https://www.receptysvet.com/tiramisu-dezert-na-velku-noc-velkonocny-dezert-s-mascarpone/ 
 • grały w gry on-line przygotowane przez uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół,
 • uczyły się, jak samemu stworzyć grę on-line (Kahoot) do nauki języka angielskiego. 

Podsumowaniem projektu będzie wykonanie Easter Cookbook, książeczki w języku polskim i angielskim z przepisami na tradycyjne polskie i słowackie dania wielkanocne. 

Dziękuję dzieciom za ogromne zaangażowanie i świetną zabawę, a rodzicom klasy 4b za pomoc w realizacji projektu. 

Sukces Zosi

Bez kategorii Możliwość komentowania Sukces Zosi została wyłączona
kw. 052023

W dniach 1-2 kwietnia 2023r. W Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach Juniorów i Seniorów.
Uczennica naszej szkoły Zosia Stelmach jest zawodniczką Klubu Ks.Nautilus Jastrzębie. Zdobyła 2 miejsce i srebrny medal na dystansie 100m PW z czasem 52.97s.

Serdecznie gratulujemy 😀