Zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata   2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół biorących udział w projekcie, podlegających pod Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W ramach projektu zakupionych zostało 38 sztuk laptopów o łącznej wartości 104 272,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 90 % wartości zadania tj. 93 844,80 zł, wkład Miasta to 10 427,20 zł.

Z zakupionego sprzętu korzystać mogą w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie miasta. Zakupione laptopy stanowią własność szkół.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.