Przedstawiamy ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

MEN przygotowało kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów, dotycząca rekrutacji na r.sz. 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone ważne informacje (m. in. plakaty, ulotki, odpowiedzi na najważniejsze pytania), które będą systematycznie uzupełniane.

plakat Rekrutacja 2019-2020

prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2018-2019

Szanowni Rodzice, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020.

Karta zgłoszenia dz. do kl. I z rejonu 2019-2020

Wniosek o przyjęcie do I kl.-2019-2020 – spoza obwodu

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha