W naszej szkole odbył się wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-5, biorących udział w programie dla szkół- „Mleko, owoce i warzywa w szkole”.
Oto laureaci:
kl.1-3
1miejsce- Filip Stania kl.1b
2miejsce- Mateusz Jankowski kl.1b
3miejsce- Viktoria Leksa kl.1b
wyróżnienia:
Bartosz Kubera kl.1b
Bartosz Rosa kl.1b
Aurelia Kohut kl.1c
Natalia Józik kl.1b
kl.4-5
1miejsce- Daniel Adamski kl.4a
Gratulujemy wszystkim laureatom!

Dzieciom uczestniczącym w programie „Owoce w szkole” udostępnia się 2-3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
28 listopada uczniowie z klas I-III obchodzili „DZIEŃ JABŁKA”. Tego dnia przynieśli do szkoły jabłka, soki jabłkowe, ponieważ to bardzo wartościowy owoc.

http://owocewszkole.org/index.php/kacik-zdrowia

 

 

 

Uczniowie klas drugich w ramach zajęć unijnych "Dajmy dzieciom skrzydła" doskonalili mnożenie w zakresie 20 z wykorzystaniem pomocy LOGICO, PUS. Ćwiczyli spostrzegawczość i logiczne myślenie.

Uczniowie klas I-III w ramach programu unijnego „OWOCE W SZKOLE” spożywają owoce i warzywa. Starają się zdrowo odżywiać. W  piątek 15 marca  w szkole zazieleniło się, bowiem uczniowie promując zdrowy styl życia ubrali się na zielono.
 


Klasy IIIa i IIIb naszej szkoły realizują program unijny Akademia Czystych Rąk – Europejski Program Promocji Higieny i Profilaktyki Zakażeń wśród dzieci i młodzieży e-Bug- w Polsce realizowany przez Narodowy Instytut Leków. 

Uczniowie poznają różne rodzaje drobnoustrojów (bakterie, wirusy i grzyby), różne ich kształty, a także podział na dobre i złe drobnoustroje. W czasie zajęć wykonują doświadczenia, przygotowują salatki, grają w gry planszowe, odgrywają różne scenki, prowadzą dyskusje, itd. 

Poznają także tematykę związaną z higieną rąk, układu oddechowego oraz higieną żywności. Uczą się, jak zapobiegać infekcjom poprzez naturalne siły obronne oraz poprzez różne szczepionki. W ramach zajęć poznają także, dlaczego właściwe stosowanie antybiotyków i innych leków jest takie ważne.

W dniach 14-15 listopada 2012r uczniowie klas I-III obchodzili „DZIEŃ MARCHEWKI”. Tego dnia na korytarzach naszej szkoły królował kolor pomarańczowy i jako drugie śniadanie – marchewka w każdej postaci (do chrupania, picia). 

 

8 czerwca 2011r PREZENTACJĄ EFEKTÓW zakończyła się realizacja Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Uczniowie klasy Ia przygotowali występ artystyczny pt. "Moja mała dłoń", który był podziękowaniem dla rodziców za ich miłość i oddanie. Podczas występu mali artyści wykazali się umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć lekcyjnych oraz unijnych. Okazali się wielkimi aktorami, muzykami i plastykami. Nie zabrakło prezentów dla rodziców, ktore u nie jednego rodzica wywołały 
uśmiech na twarzy a nawet łezkę w oku. Na pamiątkę każdy uczestnik Projektu otrzymał dyplom oraz palcynkę myszkę, miniaturkę pacynki przewodniej – Różyczki. Prezentacja zakończyła się wielkimi brawami i słodkim poczęstunkiem.  
 
Renata Targosz

Od 02.11.2010r. do 20.06.20011r.w naszej szkole realizowany jest Projekt PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Zajęcia odbywają się od 3 stycznia 2011r. 2 razy w tygodniu po 2 godz. W Projekcie w roku szkolnym 2010/2011 bierze udział klasa Ia (29 uczniów). Projekt ten w SP 6 realizowany jest już 3 rok. Hasło przewodnie w tym roku  – " Nauka to świetna zabawa". Celem  zajęć jest kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zajęcia umożliwiają działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej, oraz społecznej: intrapersonalnej i interpersonalnej. Uczniowie na zajęciach poprzez zabawę i doświadczenia uczą się i zbierają wiadomości,które wykorzystają na  lekcjach w klasie I oraz w późniejszej karierze szkolnej. Zajęcia te prowadzi wychowawczyni kl.1a- mgr Renata Targosz.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć cheeky
 
 
 

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła uczestniczy w programie unijnym „Szklanka Mleka”. Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Uczniowie z klas I-VI trzy razy w tygodniu piją w szkole mleko.

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=100

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY to  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Beneficjentem Projektu jest Grupa Edukacyjna S. A., a instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji Narodowej (nr umowy z GE S.A 268/M/SK/2009).

 W Projekcie w roku szkolnym 2010/2011 bierze udział klasa Ia (28 uczniów). Projekt ten w SP – 6 realizowany jest już 3 rok. Hasło przewodnie w tym roku  – „ Nauka to świetna zabawa”. Termin realizacji od 02.11.2010 do 20.06.20011r. Zajęcia odbywają się od 3 stycznia 2011r 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne.

 Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywają się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystywanie w praktyce tej teorii zapewniają uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej, oraz społecznej: intrapersonalnej i interpersonalnej.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Rozwija umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Podnoszenie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki i edukacji zadecyduje o przyszłych losach ucznia, wyznaczy jego stosunek do nauki, dostarczy elementarnej wiedzy o sobie i świecie.

Plan zajęć pozalekcyjnych
Tytuł:  Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.
„Nauka to świetna zabawa”

Główne zadania:
Celem zajęć kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera poprzez:

– praktyczne działanie uczniów rozwijające refleks, spostrzegawczość, koncentrację, cierpliwość, sprawność motoryczną i ruchową;
– zabawy integrujące grupę; kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, brania odpowiedzialności za powierzone zadanie;
– wspieranie właściwego zachowania się wobec rówieśników i dorosłych, przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm i zasad;
– kształtowanie samokontroli, samodzielnego myślenia, pokonywania trudności;
– rozwijanie spontanicznej aktywności twórczej umożliwiającej wyrażanie przeżyć i emocji;
– pobudzanie do wypowiedzi ustnych; wspieranie rozwoju mowy i rozumienia;
– rozwijanie wrażliwości artystycznej – muzycznej i plastycznej- rozwijanie zainteresowań;
– rozwijaniu inteligencji wizualno – przestrzennej; zdolności percepcyjnych;
– rozwijanie działań matematycznych poprzez manipulowanie; nabywanie umiejętności pisania i czytania;
– kształtowanie poczucia własnej wartości, wiary w sukces oraz pozytywną samoocenę;

Głównym celem Projektu jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha