redaktor

Laboratoria Przyszłości - rodzaje zajęć

Laboratoria Przyszłości Możliwość komentowania Laboratoria Przyszłości – rodzaje zajęć została wyłączona
lis 172022

W naszej szkole SP 6 w ramach programu  #Laboratoria Przyszłości od roku szkolnego 2022/2023 realizowane są zajęcia:

 1. Zajęcia dodatkowe- ROBOTYKA dla najmłodszych z kl.1-3 ( klocki LEGO BRICQ)
 2. Kółko zainteresowań – ROBOTYKA i druk 3D dla uczniów z klas 4-5  (klocki LEGO SPIKE oraz drukarka 3D)
 3. Zajęcia z przedszkolakami i dziećmi na świetlicy (klocki KORBO)
 4. Lekcje biologii – z mikroskopem cyfrowym.
 5. Lekcje informatyki oraz zajęcia rewalidacyjne- projektowanie w 3D, programowanie robotów, wirtualna rzeczywistość w Goglach VR.
 6. Lekcje edukacji wczesnoszkolnej – kodowanie z klockami KORBO.
 7. Lekcje techniki – szycie, prace ręczne.
 8. Wolontariat – sekcja medialna – aparat i kamera cyfrowa do tworzenia nagrań.

Laboratoria Przyszłości - Narzędzia cyfrowe i techniczne

Laboratoria Przyszłości Możliwość komentowania Laboratoria Przyszłości – Narzędzia cyfrowe i techniczne została wyłączona
paź 032022

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zostały zakupione narzędzia i sprzęty wchodzące w skład wyposażenia podstawowego oraz wyposażenia stanowisk:

 1. do pracy narzędziowej/technicznej
 2. narzędzia do obróbki drewna i metalu
 3. specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki
 4. materiały ekspolatacyjne
 5. sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku
 6. pomoce projektowe
 7. środki ochrony indywidualnej

Szczegółową listę zakupionych elementów wyposażenia w ramach LABORATORIUM PRZYSZŁOSCI podaję w poniższym pliku.

Pomimo deszczu poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach Dnia Sybiraka na Cmentarzu Komunalnym . Uroczystość odbyła się w rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939r. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 6 jak zwykle nie zawiedli!!!! Było zimno, ale atmosfera była podniosła i nikt nie odczuwał w tym dniu chłodu.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Nasza szkoła uczestniczy w programie „Laboratoria Przyszłości”, a w dzisiejszym artykule
chciałabym krótko opowiedzieć czym zajmuje się program, jak z niego korzystamy i z czego możemy w
ramach niego skorzystać.
„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany między innymi do szkół podstawowych. Ma na celu
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach tego programu Nasza
szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Gdyż kreatywne myślenie oraz obsługa
narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju człowieka w wielu dziedzinach.
W ramach programu Nasza szkoła zakupiła sprzęt IT, narzędzia techniczne, sprzęt audio-wideo, które wpomagają w
kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności praktycznych w wielu dziedzinach, jak również pracy zespołowej,
dobrej organizacji oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września (czwartek) wg poniższego harmonogramu:


godz. 8.00– klasy 4-6

godz. 9.00– klasy 7-8

godz. 10.00– klasy 2-3

godz. 11.00 – klasy 1

Serdecznie zapraszamy rodziców przyszłych pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne, które odbędzie się na świetlicy szkolnej  22 czerwca 2022r. (środa) o godz.16.30

Z radością informujemy, iż dziewczyny: Emilia Czupil, Maja Korzec i Lena Gawlikowska – uczestniczki konkursu WLC zakwalifikowały do finału wojewódzkiego WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW, który odbędzie się w dniu 11 maja 2022r.

Równocześnie Komitet Organizacyjny WLC informuje, że do Finału zakwalifikowały się drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów w danej kategorii wiekowej w powiecie i równocześnie uzyskały tytuł Mistrza Powiatu 🙂

GRATULUJEMY 🙂

i CZYTAMY DALEJ 😉

29 marca zakończyliśmy I i II etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.

Oto uczestnicy, którzy zdobyli 5 sprawności:

Klasy I-III

Hanna Niedziela z 1A * Juliusz Samborski i Stanisław Rusin z 3B

Klasy IV – VI

Emilia Czupil z 4 A * Maja Korzec z 4 B * Lena Gawlikowska i Amelia Zając z 5A

Klasy VII – VIII

Amelia Lorek z 7A

Wszyscy uczestnicy dnia 29 marca przystąpili do II etapu szkolnego WLC sprawdzając swoją znajomość książek:

kl. I-III „Nowe przygody skarpetek” Bednarek Justyna

KL. IV-VI „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek” Hanna Ożogowska

KL. VII – VIII „Zwiadowcy. Płonący most” John Flanagan

GRATULUJĘ !!!

I pamiętajcie myśl Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

W ostatnim czasie powstało wiele  otwartych zasobów edukacyjnych. Poniżej podaję przykłady gotowych do użycia projektów i stron, które korzystają właśnie z wolnych zasobów. To doskonała inspiracja do działania z wykorzystaniem prac dostępnych dla każdego.

Blogi i portale prowadzone m.in. przez nauczycieli i nauczycielki, profesorki i profesorów, edukatorki i edukatorów albo nieformalne grupy:

Strony prowadzone przez organizacje:

 • Pi-stacja – strona z lekcjami wideo do nauki matematyki tworzona przez fundację Katalyst Education,
 • Biblioteki.org – strona dla pracowników bibliotek z bazą wiedzy prowadzona przez Fundację FRSI,
 • Uniwersytet Dzieci – scenariusze zajęć stworzone przez fundację Uniwersytet Dzieci,
 • Khan Academy – organizacja non-profit zamieszczająca otwarte zasoby edukacyjne w formie wideo,
 • Edukacja medialna – portal internetowy z materiałami na zajęcia z edukacji medialnej prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska,
 • Spółdzielnia Otwartej Edukacji – materiały edukacyjne, które powstały w czasie poprzednich edycji naszego projektu.

# Daj sygnał i zatrzymaj przemoc

V Kampania Biała Wstążka w Jastrzębiu-Zdroju

Od 30 lat niewielka biała wstążka jest symbolem protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. Na całym świecie, również w Polsce, począwszy od 25 listopada, podjęte zostały działania, które mają na celu nagłośnienie problemu.
A problem istnieje bez dwóch zdań – tylko w 2020 roku w Polsce blisko 74% ofiar przemocy w rodzinie stanowiły kobiety (62 866 osób). Liczby te mówią same za siebie. Z tego powodu tak istotne jest uświadamianie społeczeństwa nie tylko o skali zjawiska, jakim jest przemoc wobec kobiet, ale również o możliwościach udzielenia pomocy, o sposobach, które pozwolą zatrzymać ten mechanizm.

Kampania „Biała Wstążka” po raz piąty zostanie przeprowadzona także w naszym mieście. Tym razem towarzyszy jej hasło: #daj sygnał, zatrzymaj przemoc. Jak co roku, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pod patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zorganizuje spotkania w szkołach, porady specjalistyczne oraz dyżury dla mieszkańców, podczas których możliwe będzie uzyskanie informacji na temat tego, jak pomagać skrzywdzonym kobietom. Ponadto w ramach akcji przeprowadzono konkurs dla uczniów pn.„PRZEMOC#DAJ(e) SYGNAŁ”.

Ideą jastrzębskiej odsłony „Białej Wstążki” jest jak najszersze edukowanie społeczeństwa, przekazywanie informacji o możliwości udzielenia wsparcia kobietom, które na co dzień doświadczają przemocy, uzmysłowienie im, że mają prawo powiedzieć dość – wystarczy, aby tylko dały sygnał, że potrzebują pomocy.

Jest to misja delikatna, ponieważ wieloletnia przemoc skutecznie odciska się na psychice, rujnując poczucie własnej wartości. Dlatego w działania, jakie proponowane są w ramach V Kampanii „Biała Wstążka” w Jastrzębiu-Zdroju, włączeni są wykwalifikowani specjaliści, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Harmonogram tegorocznych działań przedstawia się następująco:

25 listopada 2021 r

 • rozpoczęcie kampanii „Biała Wstążka” poprzez symboliczne przypięcie białych wstążek mężczyznom w instytucjach naszego miasta świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy;
 • promowanie kampanii „Biała Wstążka” na stronach internetowych podmiotów działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu-Zdroju;
 • spotkania informacyjno-edukacyjne w jastrzębskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące zjawiska przemocy przez cały okres trwania Kampanii „Biała Wstążka”

26 listopada 2021 r

 • porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 25 w godz. 9:00 do 14:00 lub pod numerami tel. (32)4349623 lub (32)4349626 dla społeczności lokalnej w zakresie pomocy i wsparcia świadków i osób uwikłanych w przemoc;

29 listopad 2021 r

 • porady specjalistyczne świadczone stacjonarnie przez terapeutę ds. uzależnień i współuzależnienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 27 w godz. 15:30 do 17:30 dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub pod numerem tel. 324349627 lub 324349628;

30 listopad 2021 r

 • dyżur informacyjny stacjonarny pełniony przez kuratora sądowego dla społeczności lokalnej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 sala 124 w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem tel. 324787439

01 grudzień 2021r

 • dyżur informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 12 w godz. 13:00 do 17:00 pokój 3 dotyczący problemów z zakresu: zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych dzieci/młodzieży, cyberprzemocy. Możliwość konsultacji telefonicznej pod nr telefonu 519553358.

02 grudzień 2021 r

 • rozstrzygnięcie i wyłonienie laureatów konkursu „PRZEMOC#DAJ(e) SYGNAŁ” przez jury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Poinformowanie koordynatorów grup biorących udział w konkursie o wynikach.

03 grudzień 2021r

 • podsumowanie kampanii ,,Biała Wstążka” w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 w Jastrzębiu-Zdroju sala 25 w godz. 9:30 – 12:00.