Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w maju następuje stopniowy powrót do nauki stacjonarnej szkół, który będzie następował zgodnie z poniższym harmonogramem:

• od 4 maja 2021r. do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie,
• od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.),
• od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się stacjonarnie w szkołach i placówkach.

W związku z powyższym od wtorku, dnia 04.05. 2021r., do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas 1-3 zgodnie z planem lekcji i zasadami organizacji zajęć.

Uczniowie klas 4-8 do dnia 15.05.2021r. będą uczyć się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu zostały opracowane nowe dokumenty i procedury regulujące funkcjonowanie szkoły, świetlicy, biblioteki, organizację zajęć, które znajdują się w załącznikach umieszczonych pod wiadomością:

– PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące od dnia 4 maja 2021r.,
– Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju w okresie pandemii Covid-19, obowiązujące od dnia 4 maja 2021 r.

Z poważaniem-
Robert Bareja

Załączniki:

Załącznik nr 1-Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 04.05.21

Załącznik nr 2- Zasady organizacji

Zarządzenie Nr 14-2021

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.