Właśnie ruszyła kolejna edycja akcji „Dzwonek na obiad”. Jej celem jest dofinansowanie ciepłych posiłków dla uczniów. Zgłoszenia trwają do 5 października.
Organizatorem programu stypendium obiadowego jest Fundacja „Być Bardziej”. Akcja może objąć każdego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej w całej Polsce.
Udział warunkuje dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w którym żyje młody człowiek. Jeśli miesięczny średni łączny dochód netto na osobę nie przekracza 1000 zł, uczeń może skorzystać z posiłków w szkole.
„Do tej pory stypendium przyznawaliśmy, gdy dochód netto w rodzinie nie przekraczał 800 złotych. W tym roku po raz pierwszy zmieniliśmy to kryterium do 1000 złotych. To ze względu na czynniki ekonomiczne, między innymi wyższą płacę minimalną” – tłumaczy ksiądz Andrzej Sikorski, prezes fundacji „Być Bardziej”.
Aby zgłosić udział dziecka, należy się zarejestrować, a potem zalogować na stronie dzwoneknaobiad.pl, wypełnić wniosek on-line i zgromadzić potrzebne dokumenty, potwierdzające dane z wniosku.
„Do stypendium obiadowego zgłosić ucznia może każdy: dyrektor, wychowawca, ksiądz czy sąsiad, ale musi przy tym współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami” wyjaśnia ksiądz Sikorski.
„Na ogół pedagog lub psycholog szkolny pomagają przejść przez internetowe procedury, bo wiele rodzin jest wykluczonych cyfrowo” – dodaje kapłan.
Nabór do programu trwa do 5 października 2018 roku. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.
W zeszłym roku w ramach akcji z pomocy fundacji skorzystało około 300 dzieci.
Akcję mogą wesprzeć indywidualni darczyńcy, kupując nawet pojedynczy obiad za pośrednictwem strony dzwoneknaobiad.pl https://dzwoneknaobiad.pl/ W finansowanie włączają się też szkoły, przeprowadzając zbiórkę pod hasłem „Grosz do grosza”. Za te pieniądze fundacja wykupuje kolejne obiady dla uczniów z całej Polski.
Program wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.
 
Szczegóły: https://dzwoneknaobiad.pl/glowna/

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.