Karty zgłoszenia do świetlicy do odebrania w sekretariacie szkoły, w świetlicy oraz na stronie: www.sp6.jastrzebie.pl.

Harmonogram rekrutacji:
12.06.2017 – 25.08. 2017 – składanie kart zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu rodziców.
30.08.2017 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.
04.09.2017 – 07.09.2017 – zgłoszenie wychowawcom świetlicy w jakich dniach i godzinach dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej.
08.09.2017 – ogłoszenie list dzieci z podziałem do poszczególnych grup wychowawczych.

Karty zgłoszenia należy składać w świetlicy szkolnej, a w trakcie wakacji w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia 2017_2018

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.