SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO RADY RODZICÓW W ROKU SZK. 2012/2013

Na konto Rady Rodziców w okresie od października 2012r. do czerwca 2013r. wpłynęło z wpłat rodziców 4780zł oraz 1148zł z projektu „Szklanka mleka”. Wydatki poniesione w roku szk. 2012/2013 to 5512zł:

  • Sport – przewóz na zawody, wpisowe – 850 zł;
  • Miejski Konkurs Informatyczny ( 2 etapy)- nagrody dla laureatów– 520zł;
  • Przegląd Twórczości Własnej – nagrody dla laureatów – 500zł;
  • promocja szkoły – 89zł;
  • dofinansowanie do Zielonej szkoły – 500zł;
  • Mikołajki – 291zł;
  • Pomoce dydaktyczne – 240zł;
  • Książki do biblioteki szkolnej – 92zł;
  • Prowadzenie rachunku w Banku Spółdzielczym – 200zł.
  • Nagrody na koniec roku szkolnego: medale, puchary, książki, nagroda PRYMUS, teczki absolwenta – 2230zł.

 

Obecnie Rada Rodziców dysponuje kwotą 1825zł, która nie pozwala na zaplanowanie choćby tych wydatków, które zostały wymienione powyżej.

 

W związku z tym bardzo prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców

dowolnej kwoty

w dowolnym terminie.

 

Przewodnicząca RR

Aleksandra Mitula

 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.