SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO RADY RODZICÓW W ROKU SZK. 2011/2012

 1. Na konto Rady Rodziców w okresie od września 2011r. do czerwca 2012r. wpłynęło 4780zł.
 2. Wydatki ponisione w roku szk. 2011/2012 to:
 • nagrody dla uczniów– 2375zł;
 • medale, puchary – 718,32zł;
 •  materiały plastyczne – 319,65;
 • promocja szkoły – 105,12;
 • dofinansowanie do Zielonej szkoły – 500zł;
 • przewóz dzieci – 150,00;
 • Mikołajki – 100zł;
 • pomoce dydaktyczne – 381,70
 • prowadzenie rachunku w Banku Spółdzielczym – 312zł.

RAZEM: wydano 4961zł. Obecnie na koncie Rady Rodziców widnieje 1365zł i jest to kwota, która nie pozwala na zaplanowanie choćby tych wydatków, które zostały wymienione powyżej.

W związku z tym bardzo prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców kwoty 50zł, w dowolnym terminie.

Jako przedstawiciele Rady Rodziców zaplanowaliśmy dodatkowo na ten rok zakup rolet do klas na I piętrze szkoły oraz na świetlicę, gdzie koszt tego wynosi ok. 5 000. Jednak realizacja tych planów będzie zależna tylko od Państwa.

Przewodnicząca RR

Aleksandra Mitula

 

 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.