Czy wiesz że 43 lata temu właśnie w naszym mieście został podpisany słynny dokument?
Porozumienie Jastrzębskie, co to takiego?
3 września 1980 roku podpisano jeden z 4 kontraktów między, robotnikami a władzami komunistycznymi. Co to takiego dało? Otóż robotnicy wywalczyli m.in. wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od początku 1981 r. , wzniesiono czterobrygadowy system pracy górników, co dało im wolne niedziele. Ustalono też, że górnicy żądali obniżenia wieku emerytalnego, aby m.in. Mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach. Górnicy żądali też, aby uznano częstą wśród górników pylicą płuc jako chorobę zawodową. Porozumienie zagwarantowało wszystkim górnikom deputat węglowy. Władza zobowiązała się, że od 1981 roku ustalony będzie pułap minimalnych i maksymalnych płac w kraju.
W postanowieniach końcowych porozumienia uzgodniono powołanie komisji mieszanej której zadaniem było czuwanie nad realizacją ustaleń. Taki mechanizm miał sprawić aby sprawy sporne i różnice interpretacji zapisów rozstrzygali ci którzy tworzyli porozumienie. Strajkujący otrzymali gwarancję bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie będą karani za strajk.
Amelia z klasy VI

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.