PROFILAKTYKA W SZKOLE

 
W ramach działań profilaktycznych od uzależnień oraz przeciwdziałania zachowaniom patologicznym realizowana jest tematyka zajęć wychowawczych wynikająca z wewnątrzszkolnych programów, wchodzących w Program Profilaktyczny Szkoły. W ramach profilaktyki uzależnień został przeprowadzony konkurs plastyczny ,, Wpływ nikotyny na organizm człowieka” dla uczniów klas I-VI oraz ,, Alkohol i środki odurzające wrogowie zdrowia i rodziny” dla klas IV-VI, który został rozstrzygnięty w czerwcu.
 

Przeprowadzono również międzyklasowy konkurs profilaktyczny ,,Zachowaj trzeźwy umysł…” ( konkurs wiedzy, projektowanie ulotki na temat szkodliwości substancji uzależniających” ) dla klas IV-VI. Dla klas I-III konkurs plastyczny ,,Nasze zdrowie zależy od nas”. W klasach pierwszych zostały przeprowadzone zajęcia wychowawcze w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
"Dobry i zły dotyk” – uczymy się dbać o własne bezpieczeństwo oraz zajęcia dotyczące niebezpiecznych sytuacji czyhających na dzieci w drodze do szkoły. W klasach II zostały przeprowadzone zajęcia wychowawcze w zakresie zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw, bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, w szkole, placu zabaw i w domu na podstawie komiksu „Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole i na ulicy”. Pracownik Policji w klasach szóstych  przeprowadził prelekcję na temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich” i w klasach I ,,Bezpieczeństwo w kontakcie z osobą obcą”.  W klasach trzecich przeprowadzono prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze, jak bezpiecznie poruszać się pojazdami w oparciu o film „ Przygody Woosha” – przygotowanie do uzyskania karty rowerowej. We wszystkich klasach I-VI została zrealizowana tematyka odnośnie praw dziecka, praw człowieka. W miesiącu czerwcu podczas akcji „Bezpieczne wakacje” wszyscy uczniowie klas I-VI uczestniczyli w prelekcji pracownika Policji na temat postępowania w przypadku zagrożenia – jak i gdzie szukać pomocy. 
Realizowano zajęcia z ,,Bajkoterapii”: kl. I –,,Poznajemy się” –słowno-rysunkowa autoprezentacja dzieci,  uwrażliwienie na przeżycia emocjonalne, smutek innych oraz budowanie poczucia własnej wartości na podst. ,,Bajki o pajączku”, kl. II – zaakceptowanie siebie, kształtowanie pozytywnych cech, docenianie osiągnięć własnych i innych na podst. ,,Bajki o mróweczce”, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem i rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć na podst. bajki ,,Historia o Tomku Tralala i o księżycu”, kl. III – budzenie uczuć opiekuńczych, uświadomienie roli przyjaźni w życiu człowieka, wzbudzanie empatii ,,Wawa i jej pan”, piramida cech przyjaciela. Odbyła się również prelekcja dla dziewcząt kl. VI – ,,Między nami kobietkami”. Przy współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jastrzębiu Zdroju odbyły się warsztaty wychowawcze: kl. I – ,,Moje marzenia”, kl. II-III – ,,Gry i zabawy przeciw agresji”, kl. V-VI – ,,Jaki jestem, budowanie poczucia własnej wartości”. Odbyły się warsztaty dla klas VI w oparciu o film ,,Nie zamykaj oczu – piłem i brałem”. Uczniowie klas VI uczestniczyli także w prelekcji ,, Nie agresywnie, nie ulegle…- o zachowaniach asertywnych” w ramach XII Jastrzębskic Dni Promocji Zdrowia zorganizowanym w Urzędzie Miasta. Logopeda z PPP przeprowadził w kl. I  – przesiewowe badanie mowy. Przeprowadzono również diagnozę sytuacji wychowawczej w oparciu o ankietę ,,Respektowane są normy społeczne”.
 
Pedagog szkolny

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.