Szkoła Podstawowa nr 6
im. Janusza Korczaka
w Jastrzębiu – Zdroju

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoła oferuje:
zajęcia lekcyjne od godziny 8.00,
opiekę w świetlicy dla dzieci w godz. 6.45-15.30;
świetlica środowiskowa w godz. 14.00 – 18.00;
obiady domowe w stołówce szkolnej;
realizację programów rządowych i międzynarodowych:
-„Owoce i warzywa w szkole”,
-„Szklanka mleka”,
-„Bajkoterapia”, na podstawie bajek terapeutycznych programu Ortograffiti,
– „Akademia Sukcesu” – program socjoterapeutyczny,
sale i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci;
możliwość pozostawienia książek i pomocy dydaktycznych w szafkach;
kółka zainteresowań dla dzieci chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności;
zaplecze sportowe: boiska do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, duża sala gimnastyczna, salki: do ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz gimnastyczna zrealizowana w ramach projektu przy wsparciu finansowym Fundacji JSW;

komputerową pracownię multimedialną, dobrze wyposażoną bibliotekę – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
wykształconą i życzliwą kadrę;
Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF oraz posiada certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Szkoły z klasą”, „Przyjazna szkoła dziecku choremu na cukrzycę”, „Przyjazna Szkoła”, „Szkoła bez przemocy”.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.