PORADNIK DLA RODZICÓW

"Bliżej siebie – dalej od narkotyków"
Na podstawie opracowania: Barbary Jakubowskiej i Danuty Muszyńskiej
 
Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo, szczególnie kiedy zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy. Porady zawarte poniżej dla wielu osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne i zwrócą ich uwagę, że rodzice mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki, dopalacze czy inne substancje psychotropowe. Nie ma gotowych recept, jak uchronić dziecko, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.

Czytaj dalej »

Dobry start mojego dziecka w szkole – wspieram i pomagam mojemu dziecku w rozwiązywaniu problemów w nauce i zachowaniu.

Dzieci na ogół z ogromną niecierpliwością oczekują na rozpoczęcie nauki w szkole. Niekiedy bywa tak, że radość zmienia się w ogromną niechęć. Wtedy dość często rodzice bywają bezradni. Nie zawsze potrafią prawidłowo reagować na pierwsze problemy w szkole swojego dziecka. Małe problemy zaczynają się stawać poważnym dylematem tak samo dla dziecka jak i jego najbliższej rodziny.

Jak zmniejszyć stres 6-7 latka

 
W aspekcie psychologicznym stres to brak równowagi między wymogami danej sytuacji a możliwościami człowieka. Aby przywrócić równowagę, należy podjąć odpowiednie działania zaradcze. W ujęciu biologicznym to reakcja organizmu na stawiane przed nim wymagania fizyczne lub psychiczne. 
Z jednej strony stres kojarzy się nam z brakiem komfortu, a z drugiej jest motorem napędzającym przeróżne działania, dopingującym do wytężonej aktywności, popychającym do podejmowania różnych czynności, prób, prowadzącym w efekcie do sukcesu lub porażki. Stres towarzyszył człowiekowi, towarzyszy i będzie towarzyszyć, ale ważne jest, aby jego poziom był współmierny do czekającego nas zadania. Nie może niszczyć organizmu. 
U sześciolatka poziom stresu należy korygować, dając mu odpowiednie narzędzia, wsparcie i poczucie własnej wartości. Akceptacja dorosłych daje poczucie bezpieczeństwa oraz przekonanie, że warto podejmować wyzwania.
 

Czytaj dalej »

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA  W SZKOLE

 
1.Obowiązkiem rodzica bądź opiekuna prawnego jest usprawiedliwianie absencji ucznia w szkole.
2.Nieobecność dziecka usprawiedliwiana jest pisemnie lub osobiście przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
 

Czytaj dalej »

PRZYCZYNY SIĘGANIA PO ALKOHOL PRZEZ DZIECI

 
Nikt nie musi państwu mówić, ile robicie dla swoich dzieci, które właśnie wchodzą w wiek dojrzewania. Nie trzeba udowadniać, ile ciężkiej pracy, czasu i wysiłku – żeby już nie wspomnieć o nieskończonej cierpliwości – wymaga wychowanie każdego dziecka. Dbacie, by dostatecznie długo spało i dobrze się odżywiało. Tulicie je, gdy ma koszmarne sny, pocieszacie z powodu kiepskiego stopnia itp. Ale w naszym życiu, tak jak w życiu każdej rodziny, morze zdarzyć się coś, co wystawi na próbę rodzicielskie siły, wywoła lęk, sprawi, że poczujecie się bezradni… Jaka to będzie próba – nie wiadomo. Wiadomo jednak, że może to być alkohol. 
Z przeprowadzonych ankiet w klasach V wynika, że prawie każdy uczeń próbował, byli uczniowie, którym to się zdarzyło nawet kilka razy.

Czytaj dalej »

Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawowej?

-Czym różni się nauka dziecka w klasach I-III od jego nauki w klasach IV-VI?
-Na czym polega nowa sytuacja ucznia w klasie IV?
-Dlaczego mówimy, że między klasą III a IV występuje "próg szkolny"?
-Co powinni robić rodzice, aby ich dziecko bez większych trudności i kłopotów przeszło przez ten próg?
 

Czytaj dalej »

Ochrona nieletnich przed nikotynizmem – jak walczyć z nałogami wśród dzieci i młodzieży?

   Jednym z najbardziej istotnych i niebezpiecznych problemów na świecie jest nikotynizm. Czynność palenia papierosów przybiera od wielu lat już charakter masowy, a konsekwencje tego zjawiska urastają do rangi poważnego problemu społecznego.
Nałóg palenia lub zażywania tabaki znany jest już nie tylko ludziom dojrzałym, ale i nastolatkom, a nawet coraz częściej dzieciom. Inicjacja tytoniowa dokonuje się w coraz wcześniejszym wieku, a młodzież i dzieci nie dostrzegają uzależniającego działania nikotyny. Przy tendencji do zmniejszania się w ostatnich czasach częstości palenia wśród dorosłych, wzrasta odsetek palaczy wśród młodzieży. Tytoń staje się najpopularniejszą używką stanowiącą zagrożenie dla zdrowia dzieci. W wyniku ekspertyz opracowanych przez Komitet Badań i Prognoz PAN obecnie uznaje się już palenie za podstawową inicjację narkotyczną.
 

Czytaj dalej »