HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH- 2020/ 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Materiały są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Poniżej przedstawiamy prezentację- jak wybrać szkołę
„Wspieram, nie wybieram”

Wspieram, nie wybieram Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy Rodzica- Opiekuna

 

Dzień dobry,

W związku z prowadzoną przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. kampanią informacyjną POSTAW NA GÓRNICTWO, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w propagowaniu tej idei. Kampania ta kierowana jest głównie do młodzieży stojącej przed wyborem swojej przyszłej ścieżki zawodowe. Przesyłamy do Państwa plakat promujący zawody górnicze, z prośbą o umieszczenie go zarówno na stronie internetowej jak i w formie wydruku, na terenie Państwa
placówki. Mamy nadzieję, że kampania ta wpłynie na postrzeganie przez młodych ludzi górnictwa jako atrakcyjnego i wciąż rozwijającego się sektora
polskiej gospodarki.

Z wyrazami szacunku,

*Judyta Urbanek*
Dział Szkoleń i Adaptacji
ADM
tel.: +48 32 756 1780

Poniżej znajduje się Plakat- Promocja górnictwa

https://drive.google.com/file/d/1CuqxyGZZgzpU9fdoqf407V0g2TX3BzFD/view?usp=sharing

Poniżej znajdują się ulotki  z OFERTĄ EDUKACYJNĄ szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu- Zdroju w roku szkolnym 2020/2021

https://drive.google.com/file/d/1q-C6_feWqVxqOuDgwSnY5ZQ3KCn-H725/view?usp=sharing

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE ws doradztwa

© 2021 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha