Mar 162011

Od stycznia 2008r. w bibliotece szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (skrót: ICIM). Jego powstanie było efektem realizacji projektu MEN „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekaaach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków EFS. Otrzymaliśmy 4 komputery i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe.

ICIM służy dzieciom, nauczycielom i społęczności lokalnej poprzez:

  • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia przez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • ułatwienie zdobywania i przetwarzania inforamcji dostępnej przez Internet oraz informacji multimedialnej;
  • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia;
  • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany – korzystanie jest bezpłatne.

 

 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2021 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha