Szanowni Państwo!
Po uzyskaniu informacji zwrotnej dotyczącej preferowanego przez Państwa sposobu odebrania świadectw, przekazuję harmonogram zakończenia roku szkolnego.
Część z Państwa zadeklarowało chęć odebrania świadectwa w dniu 26 czerwca, część w okresie wakacji, a nawet w momencie rozpoczęcia roku szkolnego. Wszystkie opcje są możliwe.
Oficjalne zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym organizacji roku szkolnego. Będzie ono miało charakter bardzo krótkiego spotkania wychowawcy lub nauczyciela zastępującego wychowawcę z uczniami lub ich opiekunami polegającymi na rozdaniu świadectw. Nie przewiduje się organizacji akademii ani innych uroczystych form zakończenia roku szkolnego. W czasie spotkania prosimy o zachowanie wszelkich rygorów sanitarnych, takich jak: maseczki, rękawiczki i zachowanie bezpiecznego odstępu. Prosimy o ograniczenie do minimum obecności osób towarzyszących.

Zakończenie roku szkolnego zaplanowaliśmy następująco:

1. W przypadku ładnej pogody rozdanie świadectw odbędzie się na boisku szkolnym:
Klasy A- spotykają się na ,,czerwonym” boisku szkolnym,
Klasy B- boisko- ,,parking”
Klasy C- boisko asfaltowe,
Klasy D- boisko do koszykówki za salą gimnastyczną.

2. W przypadku złej pogody rozdanie świadectw odbędzie się w budynku szkoły:
Klasy A- parter- korytarz
Klasy B- I piętro- korytarz
Klasy C- II piętro- korytarz
Klasy D- świetlica

3. Poszczególne oddziały spotykają się wg następującego harmonogramu:
– Klasy I ABC- godz. 08.00- 08.30
– Klasy II ABC- godz. 08.45- 09.15
– Klasy III ABC i klasa IV A- godz. 09.30- 10.00 ( klasa IVA- boisko do koszykówki)
– Klasy V ABCD- godz. 10.15- 10.45
– Klasy VI ABCD- godz. 11.00- 11.30
– Klasy VII ABCD- godz. 11.45- 12.15.

4. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas VIII odbędzie się w sali gimnastycznej:
– Klasa VIII A- 08.00- 09.00
– Klasa VIII B- 09.30 – 10.30

Świadectwa szkolne można odbierać w okresie wakacji w sekretariacie szkoły w godzinach: 08. 30- 14.00.
Z poważaniem-
Robert Bareja

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha