„MATMA JEST ŁATWA”- konkurs na zaprojektowanie najciekawszej matematycznej gry dydaktycznej
I. Wstęp
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III SP6.
Organizatorzy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej –  Iwona Kowalska, Urszula Koprowska – Michońska
II. Celem konkursu jest:
-zainteresowanie uczniów matematyką,
-zachęcanie do nauki matematyki,
-wyzwalanie aktywności matematycznej,
-inspirowanie do działań kreatywnych,
-wielostronna aktywizacja i rozwijanie logicznego myślenia,
-rozwijanie zainteresowań matematycznych,
-zachęcenie dzieci do podejmowania niestandardowych wyzwań,
-pogłębianie umiejętności i wiedzy z zakresu matematyki,
-pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
III. Zasady udziału w konkursie:
Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu jednej gry przez każdego uczestnika (np. domina, puzzle, gry planszowej, karty, krzyżówki, rebusa) . Każda praca musi zawierać nazwę, zasady i reguły stworzonej przez siebie gry, a także dołączony podpis wykonawcy.
Ocenie podlegać będzie: 
 -zgodność z tematem,
 -poprawność matematyczna,
 -pomysł i atrakcyjność gry,
 -estetyka wykonania.
 
Termin oddania prac mija 18.11.2019. Prace składamy u organizatorów konkursu.
Czekamy na ciekawe pomysły! 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha