PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ KLAS IV-VIII

Aktualności Możliwość komentowania PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ KLAS IV-VIII została wyłączona
mar 272023

21.03.2023r w naszej szkole odbył się Przegląd Twórczości Własnej pod hasłem:

„Nie muszę czekać na pogodna noc, ani zadzierać głowy, żeby przyjrzeć się niebu”

Wisława Szymborska

Zgłosiło się wielu chętnych, którzy wystąpili w czterech kategoriach.

Kategoria plastyczna:

I miejsce Amelia Podleżyńska 5a i Agata Chudzik 4b

II miejsce Emilia Pankiewicz 4a

III miejsce Ewelina Siwonia 4a, Katarzyna Stelmaczonek 5b, Natasza Poziemska 4b

Wyróżnienie Michalina Sroka 4b

Kategoria śpiew:

I miejsce Amelia Nowak 8d

II miejsce Zuzia Bednarek i Emilka Piecha 4a

III miejsce Agata Chudzik 4b i Honorata Lewińska 5a

Kategoria gra na instrumencie:

I miejsce Lucyna Proszek 5a

II miejsce Emilia Pankiewicz 4a

III miejsce Klaudia Garlicka 5b, Jan Zieliński 4b

Kategoria taniec:

I miejsce Lena Banasiak 5b

II miejsce Maja Polańska 5c

III miejsce Julia Kulikowska 6a, Nadia Grzonka 6a, Weronika Rył 8b

Ósmoklasiści!!!

Aktualności, Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania Ósmoklasiści!!! została wyłączona
mar 202023

W tym roku większość szkół ponadpodstawowych  organizuje Dni Otwarte, w których możecie uczestniczyć razem z rodzicami. Wszystkie w jednym terminie, już 1 kwietnia.

Właśnie dotarło do nas kolejne zaproszenie 🙂

"Byki i byczki-czyli językowe potyczki"

Aktualności, Konkursy Możliwość komentowania „Byki i byczki-czyli językowe potyczki” została wyłączona
mar 162023

Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Bierzemy udział w różnych konkursach i zawodach na terenie miasta, ale także i kraju. Dzisiaj wysłaliśmy naszych najlepszych językoznawców na konkurs „Byki i byczki-czyli językowe potyczki” do Katowic.

Trzymamy kciuki za Nikolę i Jessicę z 8a

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA KLAS ÓSMYCH

Aktualności Możliwość komentowania KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA KLAS ÓSMYCH została wyłączona
mar 162023

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z ogromną przyjemnością zaprasza uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Mój stół Wielkanocny”.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

DNI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Aktualności, Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania DNI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW została wyłączona
mar 162023

Ósmoklasisto! Zbliża się czas wyboru szkoły!

W sobotę 1 kwietnia szkoły ponadpodstawowe będą czekać na Ciebie i Twoich rodziców!

Dni Otwarte w „Korfantym” w sobotę 1 kwietnia 2023r. od 9:00 do 14:00

Przedstawiona zostanie oferta edukacyjna szkoły, proponowane kierunki kształcenia w Liceum, Technikum i Branżowej Szkole I stopnia, atrakcyjne akcje i projekty.

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego
ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 16 33


Wielka Liga Czytelników - etap powiatowy

Aktualności, Biblioteka NPRC Możliwość komentowania Wielka Liga Czytelników – etap powiatowy została wyłączona
mar 062023

Wyniki etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników:
Kl. I-III
SP 6
I wicemistrz powiatu – Antoni Zabiegliński i Hanna Niedziela

Kl. IV – VI
SP 6
I wicemistrz powiatu – Stanisław Rusin, Maja Korzec i Emilia Czupil

Dla uczestników etapu powiatowego nagrody niespodzianki zostaną wręczone 26.04.2023r. o godz. 17:00 podczas spotkania autorskiego z Tomaszem Samojlikiem w Bibliotece Głównej przy ul. Wielkopolskiej 1a.

GRATULACJE 🙂 JESTEŚCIE DUMĄ SP 6 !!!

CZYTAMY DALEJ !!!

Po raz kolejny zachęcam do wpłat 1,5 % podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły, która włączyła się do akcji „Twoja Szkoła” prowadzonej prze FUNDACJĘ ROSA.

Czytaj dalej »

BAL KARNAWAŁOWY

Aktualności, Galeria Możliwość komentowania BAL KARNAWAŁOWY została wyłączona
lut 182023

 6 lutego 2023 roku w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy. Na sali gimnastycznej  pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było zobaczyć królewny, wróżki, rycerzy, piratów. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze gier i zabaw. W przerwie, na uczestników zabawy, w każdej klasie czekał słodki poczęstunek.    

Kolejny bal już za rok.  

Nabór do klas pierwszych

Aktualności, REKRUTACJA - klasy pierwsze Możliwość komentowania Nabór do klas pierwszych została wyłączona
lut 062023

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 13 lutego 2023 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:
 
www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się oferty publicznych szkół podstawowych oraz ich opisy.

 1. Rekrutacja obejmuje 17 publicznych jastrzębskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym 15 samodzielnych szkół podstawowych oraz 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i mistrzostwa  sportowego. Oddziały integracyjne są dostępne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego. Natomiast oddziały mistrzostwa sportowego są dostępne w Szkole Podstawowej nr 3, znajdującej się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
 3. W przypadku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
  w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadza się rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia dziecka do powyższej szkoły podstawowej jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia specjalistów m. in. pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 4. Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:
 5. dzieci 7 letnie (urodzone w 2016 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 6. dzieci 6 letnie (urodzone w 2017 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.).

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – rekrutacja elektroniczna:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.
 2. Termin składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z oddziałami ogólnodostępnymi i integracyjnymi trwa od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 6 marca 2023r. (do godz. 15:00)

Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami mistrzostwa sportowego
 od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 3 marca 2023r. (do godz. 15:00).

PO TYM TERMINIE SYSTEM ZOSTANIE ZAMKNIĘTY!

 • REKRUTACJA OBWODOWA (dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły):

W dniach od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 6 marca 2023r. (do godz. 15:00) rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała nr X.153.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 lipca 2022r.

 • REKRUTACJA OTWARTA – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej niż obwodowa jastrzębskiej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Wniosek będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Następnie należy wydrukować i dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami do szkoły podstawowej (tj. wniosek i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – puste wzory oświadczeń należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

W przypadku braku potwierdzenia kryterium określonego we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku
i wybrania
maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z ofertą placówek.

27 marca 2023r. o godz. 10:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych.

W dniach od 27 marca 2023r. do 7 kwietnia 2023r. (do godz. 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica
w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan oraz bezpośrednio w szkołach podstawowych
.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony Zarządzeniem nr Or-IV.0050.26.2023 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 stycznia 2023r.

Zapisy do klas pierwszych

Aktualności Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych została wyłączona
sty 202023