Ciekawostki o wiośnie
Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzujje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosonącą średnicą dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia sie do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują z ciepłych
krajów. Na drzewach pojawiają się liście.Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przebywa, a nocy ubywa.Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy – przedwiośnie.Za początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów.
 
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Za miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, październik i listopad.
 
Julia
 
Czy wiesz, że …
Czy wiesz że wiosna zaczyna się 21 marca? Właśnie tego dnia, dzień i noc trwają po 12 godzin, z okazji tego dnia topi się Marzannę.Topienie Marzanny to staropolski zwyczaj…jednak teraz też się ją topi! Ma ona symbolizować koniec zimy i początek wiosny.
CIEKAWOSTKI:
• 25 marca w Polsce obchodzono Święto Matki Boskiej Roztwornej. Wierzono, że tego dnia otwiera się ziemia, by przyjąć pierwsze ziarna i rodzić nowe życie .
• U Czechów, na Morawach i Białorusi pierwszy dzień wiosny rozpoczynał się 25 kwietnia i był związany z kultem Świętego Jerzego.
• W niektórych regionach Polski rozwiązywano snopki w stodołach, aby szczęście i dobrobyt gościł w ich domach.
 
 
 
Pepciaa :*
 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2016 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha