Akademia Sukcesu – Ośrodek Fundacji Światło-Życie działający w naszej szkole – wspiera rodziny w wychowaniu młodego człowieka opierając swoje zadania na doświadczeniu sukcesu, szacunku i poczuciu własnej wartości. W marcu br. jego działalność rozszerzyła się poza granice Jastrzębia-Zdroju, a nawet Polski, jego przedstawiciele a zarazem nasze nauczycielki – pani Aurelia Golda i Agnieszka Rapacz, zostały poproszone o przeprowadzenie warsztatów i prelekcji dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów oraz animatorów i liderów różnych grup i wspólnot na Ukrainie.

Oto krótka relacja z warsztatów na Ukrainie, których organizację wspierała społeczność naszej szkoły:

Razem z ojcem Igorem Kozankiewiczem – dyrektorem Ośrodka Caritas w Drohobyczu, chcieliśmy pokazać jak ważna jest troska o dobre relacje w rodzinie, jak wspierać rozwój społeczny dziecka oraz jak żyć bez alkoholu, radzić sobie z problemami, budować więzy międzyludzkie, a nawet dobrze się bawić.
Swój pobyt u naszych sąsiadów ze wschodu rozpoczęliśmy warsztatami dla pracowników oraz podopiecznych Ośrodka Caritas. Pani Aurelia Golda dzieliła się doświadczeniem tworzenia Akademii Sukcesu w Jastrzębiu-Zdroju, przedstawiła główne założenia swojego projektu rozwojowego, pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z rodzinami. Przeprowadziła zajęcia pokazowe z najmłodszymi wychowankami Caritasu. W tym samym czasie pani Kasia Kędzierska fascynowała pracowników oraz podopiecznych Ośrodka swoją pasją scrapbookingową – osoby, które ze względu na panującą wojnę na Ukrainie, musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Kilkanaście kilometrów od Drohobycza, w Ośrodku „Nazaret”, pani Agnieszka Rapacz wraz z wodzirejem Pawłem Jagodzińskim i jego roztańczoną ekipą, rozpoczęli pierwszy dzień warsztatów dla animatorów zabaw bezalkoholowych.
W kolejnych dniach już wszyscy razem spotkaliśmy się na warsztatach w „Nazarecie”, gdzie doświadczaliśmy radości ze wspólnych tańców, zabaw integracyjnych, doświadczeń i zadań zespołowych.
Nasz pobyt na Ukrainie został zwieńczony wspaniałym balem bezalkoholowym. Na parkiecie spotkali się młodzi i dorośli, Polacy i Ukraińcy. Bawiliśmy się razem do północy! Połączyła nas wspólna zabawa i nadzieja na pokój między naszymi narodami oraz na całym świecie! Radość ze spotkania była tak wielka, że tuż przed wyjazdem do Polski, na głównym placu miejskim, zaprosiliśmy mieszkańców Drohobycza do wspólnej zabawy i modlitwy o pokój.
Mamy nadzieję, że nasi ukraińscy sąsiedzi skorzystają z naszego doświadczenia. My natomiast dziękujemy im z całego serca za okazaną nam życzliwość i dobroć.

Aurelia Golda

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha